Arimidex 1 mg 28 flikar online

kr1800

Beskrivning

Arimidex 1 mg 28 flikar online

Arimidex 1 mg 28 flikar online Beställ Arimidex 1 MG Tablet (14) online och få Flat 18 % RABATT på PharmEasy. Läs om användningsområden, dosering, behandling, biverkningar och vanliga frågor.

Arimidex 1 mg 28 flikar online

Arimidex 1 mg tablett används vid behandling av bröstcancer. … försiktighetsåtgärder

1. Vad är ARIMIDEX 1 mg filmdragerad tablett och vad används den för?
2. Vad ska jag veta innan jag tar ARIMIDEX 1 mg filmdragerad tablett?
3. Hur tar man ARIMIDEX 1 mg filmdragerad tablett?
4. Vilka är de möjliga biverkningarna?
5. Hur förvaras ARIMIDEX 1 mg filmdragerad tablett?
6. Paketets innehåll och annan information.
1. VAD ARIMIDEX 1 mg filmdragerad tablett ÄR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Gå tillbaka till toppen av sidan

Farmakoterapeutisk grupp – ATC-kod: L02B G03.
ARIMIDEX innehåller ett ämne som kallas anastrozol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas “aromatashämmare”. ARIMIDEX används för att behandla bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.
ARIMIDEX verkar genom att sänka mängden av ett hormon som kallas östrogen som din kropp tillverkar. Det gör detta genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas “aromatas”.
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ARIMIDEX 1 mg filmdragerad tablett? Gå tillbaka till toppen av sidan

Ta inte ARIMIDEX
o om du är allergisk mot anastrozol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

o om du är gravid eller ammar (se avsnittet “Graviditet och amning”).

Ta inte ARIMIDEX om något av ovanstående gäller dig. Om du är tveksam, kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar ARIMIDEX.
Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar ARIMIDEX:
o om du fortfarande har mens och ännu inte har mens.

o om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet “Andra läkemedel och ARIMIDEX”).

o om du någonsin har haft några tillstånd som påverkar styrkan i dina ben (benskörhet).

o om du har problem med din lever eller njure.

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ARIMIDEX.
Om du är inlagd på sjukhus, berätta för sjukhuspersonalen att du tar ARIMIDEX.
Andra läkemedel och ARIMIDEX
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som köpts utan recept eller växtbaserade läkemedel. Detta beror på att ARIMIDEX kan påverka hur vissa läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka ARIMIDEX.
Ta inte ARIMIDEX om du redan tar något av följande läkemedel:
o Vissa läkemedel som används vid behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer) såsom läkemedel som innehåller tamoxifen. Dessa läkemedel kan förhindra att ARIMIDEX fungerar korrekt.

o Ett östrogenbaserat läkemedel, till exempel för hormonbehandling (HRT).

Om du tar något av dessa läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.
Om du tar något av följande läkemedel, tala om för din läkare eller apotekspersonal:
o Ett läkemedel som kallas en LHRH-analog (gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin). Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa (gynekologiska) sjukdomar hos kvinnor och infertilitet.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Arimidex 1 mg 28 flikar online”

Din e-postadress kommer inte publiceras.