Köp Stilnox 10mg online i Sverige| stilnox 10mg online

kr1700

Beställa stilnox 10 mg i Sverige. Vi gör diskret förpackning. Köp stilnox 10 mg i sverige utan recept Medisiner utan resept köp billig stilnox 10mg online i Sverige …

Zolpidem tartrat (ett derivat av Zolpidem) rapporteras som en ingrediens i Stilnox 10 mg i följande länder:

Tyskland
Israel
schweiz

Kategori: Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beskrivning

Köp Stilnox 10mg online i Sverige| stilnox 10mg online

 

STILNOX 10 mg. 7 tabletter
Vad är Stilnox och vad används det?
Stilnox har ett hypnotiskt och lugnande medel.
Detta läkemedel tillhör de bensodiazepin liknande substanserna. För behandling av övergående sömnlöshet.

2. Vad du behöver veta innan du tar Stilnox
Ta inte Stilnox
• om du är allergisk mot zolpidem eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
Andningssvårigheter;
• allvarlig leversjukdom;

Köp Stilnox 10mg online i Sverige

Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Stilnox.
Om behandlingen är otillräcklig, dubbel dos.
Risken för beroende: vid långvarig behandling kan utveckla fysiskt och psykiskt beroende. Det finns flera faktorer som bidrar till utvecklingen av beroende: behandlingstid; dosering;
– Fall av missbruk av andra ämnen (droger eller alkohol)
Beroende kan förekomma hos patienter som dessa faktorer inte är närvarande
Avbrytande av behandlingen kan plötsligt orsaka abstinenssyndrom. Visas efter några timmar eller dagar och kännetecknas av följande egenskaper: markerad ångest, sömnlöshet, muskelsmärta, ångest, irritation, huvudvärk, domningar och känslighet i fingrar och tår, överkänslighet mot ljud, ljus och beröring etc.
Avbrytande av behandlingen bör först diskuteras med din läkare.
Att gradvis minska dosen och öka intervallet mellan doserna är det bästa sättet att förhindra abstinenssymptom. Ju längre han tog läkemedlet, desto längre bör denna period vara.
Oavsett gradvis dosreduktion är det möjligt att visa “återupptagen” sömnlöshet (så kallad “rebound” sömnlöshet). Det är inte allvarligt, eftersom återhämtningen av symtomen av övergångs karaktär och leder till första mottagande av produkten.
Några timmar efter administrering av läkemedlet kan minnesstörningar och psykomotorisk funktion observeras.
För att minska dessa risker bör läkemedlet tas omedelbart före sänggåendet (se punkt 4) i närvaro av Köp Stilnox 10mg online i Sverige| stilnox 10mg online nödvändiga förhållanden för oavbruten sömn några timmar.
Hos vissa patienter kan detta läkemedel orsaka motsatta effekter av det önskade: sömnlöshet, mardrömmar, agitation, nervositet, eufori eller irritabilitet, spänning, nedsatt medvetande, till och med potentiellt farligt beteende (aggression mot dig själv och andra, beteendestörningar och automatism i beteende)

Om du märker någon av dessa effekter, kontakta din läkare.
Äldre patienter bör vara mycket försiktiga vid användning av bensodiazepiner och liknande ämnen på grund av risken för sedering och / eller muskelsvaghet, vilket kan leda till allvarliga skador.
Denna behandling som ges ensam kan inte lösa problemen med sömnlöshet. Sök råd till din läkare som hjälper dig att hantera problemet.
Strikt medicinsk övervakning är 011555 vid användning av denna produkt, särskilt vid kronisk leversjukdom, alkoholism och andningssvikt.
Om sömnlöshet kvarstår eller förvärras efter en kort behandlingsperiod, kontakta din läkare.
Detta läkemedel botar inte depression. Bör inte användas ensamt hos patienter med depression, eftersom det främjar framväxten av suididiala avsikter (självmord).
Barn och ungdomar
Hos patienter under 18 år har zolpidems säkerhet och effekt inte fastställts.
Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas användning av zolpidem under graviditet.

Stilnox med mat och dryck
Använd inte alkohol under behandlingen.

Andra läkemedel och Stilnox
Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, prata med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.
Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att zolpidem används under graviditet. Om zolpidem administreras under den sena fasen av graviditeten eller under förlossningen kan effekter på nyfödda, såsom hypotermi, hypotoni och måttlig andningsbesvär förväntas på grund av farmakologisk produktens effekt. Fall av svår andningssvårigheter under sen graviditet har rapporterats hos nyfödda efter användning av zolpidem med andra depressiva medel i centrala nervsystemet.
I neonatal abstinenssyndrom observerades några dagar eller veckor efter födseln.
Vid förskrivning av zolpidem under graviditet bör nyfödda övervakas noggrant.
Detta läkemedel övergår i bröstmjölk

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Köp Stilnox 10mg online i Sverige| stilnox 10mg online”

Din e-postadress kommer inte publiceras.